Uyku Problemi

Bir çocuğun gelişimi için en önemli ihtiyaçlardan biri uykudur. Çocuklar bebeklikten itibaren değişen uyku ihtiyacı içindedirler. Altı aylık bir bebekle 2 yaşındaki bir çocuğun uyku ihtiyacı birbirinden farklıdır. Bebekliğinden itibaren uyku düzeni oluşturmak erken çocukluk döneminde ki uyku alışkanlıklarını da etkileyecektir. Uyku alışkanlığı kazandırılırken çocukların bireysel özellikleri ve ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.