Ders Başarısızlığı Nedenleri

Akademik başarıyı etkileyen birçok faktör vardır. Derslerinde başarısız olmak çocuğun sınıf içindeki sırasını etkilediği gibi sosyal ve psikolojik durumunu da etkiler. Sürekli başarısızlık yaşayan çocuğun öğrenme merakı azalır ve benlik algısında bozulmalar olur. Böyle durumlarda ailenin ve öğretmenlerin çocuğun yaşadığı durumun farkında olması destek olmak için çok önemlidir. Bu sorunlar öğretmen, aile ve uzman yardımıyla çözüme kavuşturulabilir.