Uyum ve Davranış Bozuklukları

Uyum ve davranış bozuklukları, çocuğun çeşitli ruhsal ve bedensel çatışmalarının davranışa yansımasıdır. Hırçınlık, saldırganlık, öfke kontrolünde zorlanma, yalan söyleme, bir şeyleri izinsiz alma, küfür davranış

Detaylar »

Özel Öğrenme Güçlüğü

Çocuğun normal veya üstün zeka potansiyeline sahip olmasına rağmen okuma-yazma, matematik öğrenme gibi çeşitli alanlarda problem yaşaması ve yaşadığı problemlerden günlük hayatının etkilenmesi sorunundur. Başarısızlık

Detaylar »

Dürtü Kontrol Bozukluğu

Dürtü kişinin içinden geldiği şekilde davranmasıdır. Ancak sosyal yaşam alanlarında dürtülerimizi kontrol ederek davranışlarımızı yönetmemiz gerekmektedir. Dürtü kontrol bozukluğu yaşayan çocuklar ve ya gençler dürtülerini

Detaylar »

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) genelde okulla başlamayla birlikte teşhis konulan bir bozukluktur. Üç tipte incelenmektedir. Dikkat Eksikliği: Dikkatte bozulmaHiperkativite: Aşırı hareketlilikDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Detaylar »

Sınav Kaygısı

Öğrencilerin sınav öncesi ve sınav anında yoğun kaygı yaşama durumudur. Bu kaygı olması gereken heyecan duygusundan daha yoğun ve zorlayıcıdır. Sınav kaygısı yaşayan öğrenci mide

Detaylar »

Ders Başarısızlığı Nedenleri

Akademik başarıyı etkileyen birçok faktör vardır. Derslerinde başarısız olmak çocuğun sınıf içindeki sırasını etkilediği gibi sosyal ve psikolojik durumunu da etkiler. Sürekli başarısızlık yaşayan çocuğun

Detaylar »

Okul Seçimi

Okul seçiminde çocuk ve gençlerin kişisel özellikleri, fiziksel becerileri, ilgi duydukları alanlar ve akademik potansiyelleri göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun ortam sağlanan çocuk veya genç gerçek

Detaylar »