Projektif Testler

Çocuk Çizim Testleri (İnsan Çiz, Aile Çiz, Ağaç Çiz)

Çizime dayalı bir testtir. Çocuktan ayrı kâğıtlara insan, aile ve ağaç çizmesi istenir. Çizdiği resimler, çocuğun duygusal durumuna göre yorumlanır.

Peri Masalları Testi

Çocuğun aile dinamikleri, çatışmaları, kaygısının doğası, agresyonu gibi ruhsal dinamiklerinin ortaya çıkmasına olanak veren projektif bir testtir.

BEIER Cümle Tamamlama Testi

Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlar da tespit edilmektedir. Birey, bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yanı sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde bulunmaktadır.

Loisa Duss Psikanalitik Hikayeler

Çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu testte yararlanılan öyküler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır.